Ognisko Rzeszów – Parafia św. Wojciecha i św. Stanisława, Plac Farny 5

Parafia
Spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów - odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub po zapowiedzi na naszej stronie ogniska Sychar Rzeszów w innym terminie). Rozpoczynamy od uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00 (czas letni), a w czasie zimowym o godz. 18.00. Po Mszy św. przechodzimy do salki parafialnej, gdzie odbywa się spotkanie, wspólna modlitwa i świadectwa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Lubas.
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W sobotę 25 września 2010 odbyło się kolejne spotkanie rzeszowskiej wspólnoty Sychar. Rozpoczęło się wspólną modlitwą – Koronką do Bożego Miłosierdzia, potem świadectwa i po każdym z nich modlitwa za daną osobę, jej małżeństwo i rodzinę. Modliliśmy się także za wszystkich nieobecnych: za siostry i braci ze wspólnoty oraz za naszych współmałżonków i dzieci. Tak ważne jest słuchanie i bycie wysłuchanym, wsparcie i poczucie zjednoczenia…
Dzisiejszemu światu, pełnemu pokus, niezbędne jest świadectwo wierności przysiędze małżeńskiej, która jest niczym innym jak życiem zgodnym z nauczaniem Pana Jezusa, z przykazaniami i nauczaniem Kościoła.
Zło jest hałaśliwe i w zamian za życie lekkie, łatwe i bez zobowiązań może zgubić duszę człowieka. „To co proste, jest trudne, a co trudne, jest święte” – a naszym najważniejszym powołaniem jest powołanie do świętości.
Tak, to bywa trudne – w tych naszych sytuacjach trudnych, po ludzku czasem beznadziejnych… Ale musimy uznać naszą bezsilność, by mógł wkroczyć Bóg z Jego łaską…
Ważne jest słuchać innych i być wysłuchanym.
Czas był oczywiście nieubłagany i rozmowy, jak zwykle, niedokończone…
Po spotkaniu zdążyliśmy na krótką Adorację i potem o 19.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.
Zawiązała się grupa warsztatowa 12 kroków.
Bóg zapłać wszystkim i do zobaczenia 30 października!

Kronika