Ognisko Rzeszów – Parafia św. Wojciecha i św. Stanisława, Plac Farny 5

Parafia
Spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów - odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub po zapowiedzi na naszej stronie ogniska Sychar Rzeszów w innym terminie). Rozpoczynamy od uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00 (czas letni), a w czasie zimowym o godz. 18.00. Po Mszy św. przechodzimy do salki parafialnej, gdzie odbywa się spotkanie, wspólna modlitwa i świadectwa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Lubas.
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Spotkanie rozpoczęło się o 14.30 wstępem i objaśnieniem dla uczestników grupy warsztatowej 12 kroków sposobu indywidualnej pracy z programem – na dzień dzisiejszy grupa liczy 7 osób.
O godz. 15.00 tradycyjnie modliliśmy się wspólnie Koronką do Miłosierdzia Bożego. W spotkaniu towarzyszył nam ksiądz proboszcz i wprowadził nas w duszpasterski
program trzyletni Kościoła, mający zapobiec procesowi dechrystianizacji, program, który zacznie byc od pierwszej niedzieli adwentu realizowany w Polsce pod hasłem „W Komunii z Bogiem” – w roku liturgicznym 2010/2011, w roku 2011/2012 „Kosciół naszym domem” a w roku 2012/2013 – „Być solą ziemi”.
W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, jednoczy nas szukanie głębszej więzi z Bogiem, w obliczu kryzysu szukamy pomocy, a źródłem pomocy, na której człowiek nigdy się nie zawiedzie, jest sam Pan Bóg.
„Słuchaj zawsze Boga a nie ludzi” – to ważne motto życiowe, ale budujące jest również poczucie więzi duchowej z ludźmi przeżywającymi i myslącymi podobnie, szczególnie dzisiaj, kiedy coraz częsciej własne „ja” jest ważniejsze niż Boże przykazania, społeczną normą stają się rozwody, a ktos, kto trwa w wiernosci przysiędze małżeńskiej pomimo opuszczenia, separacji, rozwodu, jest dziwolągiem, bardzo potrzebne jest umocnienie, wsparcie, popatrzenie na swoje problemy z perspektywy Bożej ale też czysto ludzkiej, bo nie jestem już sam…
Spotkanie zakończylismy udziałem w Eucharystii – w parafii był to trzeci dzień Triduum Modlitwy Ekspiacyjnej za grzechy przeciwko życiu, w intencji dzieci nienarodzonych, poswięcony szczególnie modlitwie za małżeństwa i rodziny. Także 27 listopada obchodzilismy 180 rocznicę Objawienia Cudownego Medalika sw. Katarzynie Laboure…

Kronika