Ognisko Rzeszów – Parafia św. Wojciecha i św. Stanisława, Plac Farny 5

Parafia
Spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów - odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub po zapowiedzi na naszej stronie ogniska Sychar Rzeszów w innym terminie). Rozpoczynamy od uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00 (czas letni), a w czasie zimowym o godz. 18.00. Po Mszy św. przechodzimy do salki parafialnej, gdzie odbywa się spotkanie, wspólna modlitwa i świadectwa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Lubas.
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Spotkanie odbyło się w sali parafialnej i tradycyjnie już rozpoczęte zostało modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00          w intencji małżeństw i rodzin  pogrążonych w kryzysie i zagrożonych rozpadem. Nasz ksiądz duszpasterz podzielił się z nami wrażeniami   i zdjęciami z pielgrzymki z parafianami do Medjugorje. Bóg zapłać! To ważne by podejmować trud pielgrzymowania do miejsc świętych, sanktuariów po to, by wzrastać w wierze.

Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, również pary małżeńskie.

Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy mają odwagę  dawać świadectwo wiary i obecności Boga w ich życiu. Świadomość znaków i drogowskazów, jakie daje nam Pan, nie czyni naszego życia łatwiejszym i przyjemniejszym. Wręcz przeciwnie, przecież Pan Jezus powiedział: „jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)

„Słowa te wyrażają pewien radykalizm wyboru, który nie dopuszcza zwłoki i odwrotów. To twardy wymóg, który zrobił wrażenie nawet na samych uczniach, a w ciągu stuleci powstrzymał wielu mężczyzn i kobiet od naśladowania Chrystusa. (…) Nie ma dwóch dróg, ale tylko jedna: ta przebyta przez Mistrza. Uczniowi nie wolno wyszukiwać innej.

Jezus kroczy na czele i żąda od każdego, aby czynił dokładnie to, czego On dokonał. Mówi: ja nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć; tak więc kto chce być taki jak ja, niech się stanie sługą wszystkich. Ja przyszedłem do was nie posiadając niczego; tak więc mogę żądać od was pozostawienia wszelkiego typu bogactwa, które utrudnia wejście do Królestwa niebieskiego. Ja przyjmuję niezrozumienie, odrzucenie przez większość mego ludu; mogę więc żądać i od was, abyście przyjmowali niezrozumienia i odrzucenia, z którejkolwiek strony by przychodziły.

W innych słowach, Jezus domaga się odważnego wyboru Jego własnej drogi, wyboru dokonanego przede wszystkim „w sercu”, gdyż znalezienie się w takiej czy innej sytuacji zewnętrznej nie zależy od nas. Od nas zależy wola bycia, na ile to możliwe, posłusznymi jak On Ojcu, i gotowymi zaakceptować aż do końca Jego plan, który ma dla każdego.

 „Niech się zaprze samego siebie”. Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych                             i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). (błog. Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju, 2001)

Kronika