Ognisko Rzeszów – Parafia św. Wojciecha i św. Stanisława, Plac Farny 5

Parafia
Spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów - odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub po zapowiedzi na naszej stronie ogniska Sychar Rzeszów w innym terminie). Rozpoczynamy od uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00 (czas letni), a w czasie zimowym o godz. 18.00. Po Mszy św. przechodzimy do salki parafialnej, gdzie odbywa się spotkanie, wspólna modlitwa i świadectwa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Lubas.
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Najbliższe spotkanie Ogniska wiernej miłości Sychar w Rzeszowie odbędzie się w sobotę 27.stycznia o godz.18.

Spotykamy się, żeby we wspólnocie dzielić się swoimi doświadczeniami, ale również wspierać się i umacniać w wierze. Wierność Bogu, stawanie po stronie Boga w walce ze złem, życie w zgodzie z Jego przykazaniami, dzisiaj wydaje się, że są to wartości niepopularne. Jednak czy Pan Jezus zabiegał o popularność albo robił coś „bo wszyscy tak robią”? Czy szukał poparcia u faryzeuszów? Wręcz przeciwnie. Obnażał ich obłudę. W Bogu nie ma nic ze zła, Bóg jest doskonały i święty. Bóg chce, żeby człowiek upodabniał się do Stwórcy w tym co dobre i święte [Kpł 19,2]. „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie [Mt 7,21], [także por. 1 Kor 6, 9-10].  Nie ma więc alternatywnej innej wartościowej drogi do Prawdy – do Boga – poza drogą wierności i współpracy z Bogiem.

zapraszam na spotkanie

Art

Kronika