Ognisko Rzeszów – Parafia św. Wojciecha i św. Stanisława, Plac Farny 5

Parafia
Spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów - odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub po zapowiedzi na naszej stronie ogniska Sychar Rzeszów w innym terminie). Rozpoczynamy od uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00 (czas letni), a w czasie zimowym o godz. 18.00. Po Mszy św. przechodzimy do salki parafialnej, gdzie odbywa się spotkanie, wspólna modlitwa i świadectwa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Lubas.
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

kasia

Zapraszamy na następne spotkanie w sobotę 31 sierpnia!

UWAGA! Spotkanie będzie miało charakter rekreacyjny, odbędzie się w plenerze, zbiórka przy parafii Fara wyjątkowo o godz. 13.00 skąd samochodami udamy się na miejsce spotkania. W spotkaniu mogą wziąć udział dzieci, będziemy grillować, coś dla ciała i coś dla ducha 😉

Serdecznie zapraszamy, również niezmotoryzowanych 😉

Szczegóły pod numerem telefonu 691357809

Spotkanie odbyło się w salce parafialnej – rozpoczęliśmy od modlitwy w intencji małżeństw w kryzysie i zagrożonych rozpadem Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Tematem spotkania była separacja w świetle prawa kanonicznego i prawa cywilnego, po katechezie naszego duszpasterza wywiązała się rozmowa związana z tematem wierności przysiędze małżeńskiej w sytuacji separacji małżonków. Zakończeniem spotkania była Msza święta.

Wierność małżeńska nie jest możliwa bez wiary w Boga, nawet słowa są pokrewne – wierność=wiara…

Jak żyć w sytuacji kiedy musimy znosić samotność w małżeństwie w związku z separacją? Posłużę się tutaj słowami Ojca Świętego Franciszka – „po pierwsze nadzieja, głęboko zakorzenione w Bogu zaufanie że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem; po drugie – daj się zaskoczyć Panu Bogu, zostaw Mu pole do działania; po trzecie – radość! Człowiek wierzący to człowiek radosny”

Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się w sobotę 25 maja br. i rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, w tym jedna para małżeńska. Nasz duszpasterz wygłosił dla nas konferencję o rachunku sumienia, rozmawialiśmy również o akcjach ewangelizacyjnych i problemach związanych z wszechobecną mentalnością rozwodową. Po spotkaniu udaliśmy się na nabożeństwo majowe, nasze intencje modlitewne zawierzaliśmy również Dzieciątku Jezus z racji 25 dnia miesiąca. Zwieńczeniem spotkania była jak zwykle Msza święta.

Bóg zapłać wszystkim za obecność i za świadectwo wiary

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się w sobotę 25 maja o godz. 15.00.

Jeśli przeżywasz kryzys w małżeństwie sakramentalnym, rozpad rodziny, zdradę, porzucenie przez współmałżonka lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z kryzysem małżeńskim a nie wiesz jak mu pomóc, przyjdź do nas! Podzielimy się naszymi świadectwami, pomodlimy się za siebie nawzajem!

Rozpoczęcie Koronką do Bożego Miłosierdzia w salce parafialnej a zakończenie Mszą świętą w kościele o godz. 18.00!

Do zobaczenia! Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się przy udziale 13 osób i duszpasterza.

Dzielenie się świadectwami własnego życia i rekolekcji umocniły, dały nadzieję.

W spotkaniu uczestniczyła para małżeńska, chwała Panu za to.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych!

 

Szczęść Boże

Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji małżeństw dotkniętych kryzysem lub rozpadem szczególnie w dniu jutrzejszym, polecając je Bożemu Miłosierdziu.

„Ze świętem Miłosierdzia Bożego, a ściślej mówiąc z Komunią św. przyjętą w tym dniu, Pan Jezus związał niezwykłą obietnicę – łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar. Do św. Siostry Faustyny powiedział: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki, główny teolog w procesie beatyfikacyjnym Siostry Faustyny – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Aby uprosić tę łaskę trzeba spełnić określone warunki:
* być po dobrze odprawionej spowiedzi (nie musi być w tym dniu), bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
* w dniu święta Miłosierdzia przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej,
* starać się o postawę ufności wobec Pana Boga, czyli o pełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, słowie Bożym i rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego,
* starać się o spełnienie choć jednego aktu miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.
Te dwa ostatnie warunki stanowią fundament nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i warunek spełnienia wszystkich obietnic związanych z formami kultu, które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrą Faustynę. Tymi uprzywilejowanymi formami nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, obok święta Miłosierdzia, są: obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu) i szerzenie czci Miłosierdzia. 
Ojciec Święty Jan Paweł II nadał odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dla wiernych, którzy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy modlić się będą do Miłosierdzia Bożego. „Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkano- cy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosier- dzia Bożego. Wpisał je do kalen- darza liturgicznego najpierw Fran- ciszek kard. Macharski dla archi- diecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kano nizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
        Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). (www.faustyna.pl)

 

Spotkanie odbyło się w sali parafialnej i tradycyjnie już rozpoczęte zostało modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00          w intencji małżeństw i rodzin  pogrążonych w kryzysie i zagrożonych rozpadem. Nasz ksiądz duszpasterz podzielił się z nami wrażeniami   i zdjęciami z pielgrzymki z parafianami do Medjugorje. Bóg zapłać! To ważne by podejmować trud pielgrzymowania do miejsc świętych, sanktuariów po to, by wzrastać w wierze.

Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, również pary małżeńskie.

Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy mają odwagę  dawać świadectwo wiary i obecności Boga w ich życiu. Świadomość znaków i drogowskazów, jakie daje nam Pan, nie czyni naszego życia łatwiejszym i przyjemniejszym. Wręcz przeciwnie, przecież Pan Jezus powiedział: „jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)

„Słowa te wyrażają pewien radykalizm wyboru, który nie dopuszcza zwłoki i odwrotów. To twardy wymóg, który zrobił wrażenie nawet na samych uczniach, a w ciągu stuleci powstrzymał wielu mężczyzn i kobiet od naśladowania Chrystusa. (…) Nie ma dwóch dróg, ale tylko jedna: ta przebyta przez Mistrza. Uczniowi nie wolno wyszukiwać innej.

Jezus kroczy na czele i żąda od każdego, aby czynił dokładnie to, czego On dokonał. Mówi: ja nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć; tak więc kto chce być taki jak ja, niech się stanie sługą wszystkich. Ja przyszedłem do was nie posiadając niczego; tak więc mogę żądać od was pozostawienia wszelkiego typu bogactwa, które utrudnia wejście do Królestwa niebieskiego. Ja przyjmuję niezrozumienie, odrzucenie przez większość mego ludu; mogę więc żądać i od was, abyście przyjmowali niezrozumienia i odrzucenia, z którejkolwiek strony by przychodziły.

W innych słowach, Jezus domaga się odważnego wyboru Jego własnej drogi, wyboru dokonanego przede wszystkim „w sercu”, gdyż znalezienie się w takiej czy innej sytuacji zewnętrznej nie zależy od nas. Od nas zależy wola bycia, na ile to możliwe, posłusznymi jak On Ojcu, i gotowymi zaakceptować aż do końca Jego plan, który ma dla każdego.

 „Niech się zaprze samego siebie”. Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych                             i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). (błog. Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju, 2001)

Spotkanie rozpoczęło się jak zwykle od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 prowadzonej przez księdza. W spotkaniu brało udział 8 osób. Tematem spotkania były rozmowy na temat przeżywania kryzysu, rozbicia małżeństwa przez każdego z uczestników. Każdy z nas musi sobie radzić z zaistniałą sytuacją, modlitwa i świadomość bycia wysłuchanym przez przyjaciół w wierze daje siłę, która pozwala przetrwać nawet najgorsze chwile.

Spotkanie zakończyło się Mszą świętą o godz. 18.00 w intencji małżeństw w kryzysie i wspólnoty Sychar.

Bóg zapłać wszystkim. Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy osoby przeżywające kryzys lub rozpad małżeństwa sakramentalnego na spotkanie w sobotę 26 stycznia 2013. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 15.00 wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia w sali parafialnej (wejście przez nowy parking za pocztą, w lewo po schodach i pierwsze drzwi po lewej)

Spotkanie kończymy Mszą świętą o godz. 18.00

We poniedziałek 28 stycznia lub wtorek 29 stycznia po wieczornej Mszy świętej będzie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem OWMM Sychar w Bonn w Niemczech, również serdecznie zapraszamy do udziału w nim i wysłuchania świadectwa.

Szczęść Boże wszystkim w Nowym ROku!

Spotkanie odbyło się w gronie 9 osób i było prowadzone przez księdza duszpasterza. Tematem spotkania była katecheza na temat grzechu i spowiedzi. Dzisiejszy świat kusi życiem tu i teraz, tak jakby nie było ani śmierci, ani piekła, ani szatana. A my, wierzący ludzie, wiemy że ważne jest „tu i teraz” ale właśnie z perspektywy życia wiecznego, tego, co będzie potem.

Zachować wiarę w obliczu kryzysu można tylko dzięki łasce uświęcającej i życiu sakramentalnemu. Przezwyciężyć kryzys możemy jedynie z Bogiem, bez Niego jesteśmy zdani na działanie zła, zła które się panoszy i rozbija wiele małżeństw i rodzin.

Ksiądz przypomniał nam, że nawet żal doskonały w chwili śmierci nie zastąpi rozgrzeszenia przez kapłana. I w razie wątpliwości czy coś jest grzechem czy nie jest, powinnismy pójść do spowiedzi nawet jeśli wątpliwości zrodzą się tuż po odejściu od konfesjonału. Wydawać by się mogło że to radykalne… Ale czy Pan Jezus nie zażądał od nas radykalnej przemiany „niech Wasza mowa będzie tak,tak, nie, nie. a co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37)

Na spotkaniu oczywiście poruszane były również sprawy osobiste, rodzinne uczestników. Na koniec spotkania połamaliśmy się opłatkiem, w duchu również z tymi nieobecnymi i oczywiście uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

Obfitości Łask Bożych w Nowym ROku!

Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się w sobotę 24 listopada, w kameralnym gronie, rozpoczęlismy je tradycyjnie modlitwą Koronką do Bożego Milosierdzia. Tematem naszego spotkania były zagrożenie wynikające z różnych symboli i przedmiotów „zainfekowanych” okultyzmem i bałwochwalstwem. Ostatnio coraz większa jest świadomość wśród ludzi wierzących na temat szatańskiej symboliki, niemniej jednak wciąż za mała i w sklepach, w domach mnóstwo jest czasem przedmiotów, które nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Ksiądz jak zwykle odpowiedział na wszystkie nasze pytania i rozwiał nasze wątpliwości.

Po spotkaniu wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

Spotkanie odbyło się w atmosferze refleksyjnej zadumy w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich świętych. Dokąd zmierza to nasze ziemskie życie, nieraz tak pogruchotane i zagmatwane w więziach rodzinnych? Wszyscy wiemy, dokąd zmierzamy. Choć niektórzy z nas żyją tak, jakby życie miało się kończyć rajem tu, na ziemi.

Po spotkaniu w salce grupa uczestniczyła w Mszy świętej, a po mszy indywidualne błogosławieństwo dla każdego od duszpasterza.

 

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
(ks. J.Twardowski)

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie OWMM Sychar w Rzeszowie, które odbędzie się o godz. 15.00 w salce parafialnej. Spotkania nasze to: katecheza, świadectwa i modlitwa w intencjach osobistych uczestników spotkania. O godz. 17.30 będziemy uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a potem o godz. 18.00 w Mszy świętej.

 

Do zobaczenia!

Szczęść Boże!

Spotkanie w sobotę 29 września, w  dzień w którym wspominamy św. Archaniołów, odbyło się w małym gronie i w kameralnej atmosferze. Rozpoczęsliśmy tradycyjnie od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji małżeństw w kryzysie.

Ksiądz wygłosił dla nas katechezę na temat grzechów przeciwko czci Bożej, bałwochwalstwa i innych zagrożeń duchowych, szczególnie w odniesieniu do współczesnego świata.

Na zakończenie spotkania uczestniczyliśmy wspólnie w Eucharystii o godz. 19.00, z indywidualnym błogosławieństwem.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. * * * Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych współmałżonków i wszystkich małżeństw w kryzysie o godz. 15.00. W spotkaniu brało udział 10 osób, świadectwa i modlitwy wypełniły nam cały czas, aż do rozpoczęcia o godz. 18.30  nowenny do Dzieciątka Jezus, która tradycyjnie jest odprawiana 25tego dnia każdego miesiąca, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odczytaniem intencji. Spotkanie zakończyło się wspólnym udziałem w Mszy świętej.

Swiadectwa uczą nas słuchać nawzajem i patrzeć na problemy małżeńskie z szerszej perspektywy, cierpienie jest wpisane w historię zbawienia. I pamiętać trzeba to, co ksiądz nam przypomina prawie na każdym spotkaniu – małżeństwo nie jest celem, sakrament małżeństwa jest naszą drogą do świętości, która jest prawdziwym celem naszego życia…

Oby dar wspólnej modlitwy i łaska dzielenia się świadectwem swojego życia owocowały i przyczyniały się do naszego nawrócenia i wzrastania w wierze, miłości i nadziei.

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas” (błog. Jan Paweł II)

Z myśli św. Bazylego: „We wszystkim należy stawiać wspólnotę ponad samotność. We wspólnocie człowiek mniej krąży wokół samego siebie, a bardziej kieruje wzrok ku swojemu bliźniemu. Nie dąży w niej tylko do spełniania własnych pragnień, lecz do spełniania życzeń innych ludzi. Ujawnia mu się głębszy sens życia i zostaje obdarowany większą radością. We wspólnocie łatwiej spotkać Boga”

Wspólnota, Kościół jest naszym domem. I to jak w piosence „Bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to co ma, najlepszego…”

Spotkanie odbyło się w sobotę 28 lipca. Rozpoczęcie wspólną modlitwą w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Wielką podporą naszej wspólnoty jest współpraca z p. mgr Barbarą Wiater, diecezjalnym doradcą małżeńskim i to, że dzięki temu nasza wspólnota nawiązała współpracę z rzeszowskim duszpasterstwem rodzin.

Na spotkaniu modliliśmy się za siebie nawzajem i wysłuchiwaliśmy świadectw osobistych. Wywiązała się rozmowa na temat sytuacji dziecka w obliczu kryzysu małżeńskiego, a szczególnie rozwodu. Na stronie są linki do materiałów na ten temat, zachęcamy do lektury!

Ustaliliśmy że od sierpnia już zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu będzie się odbywać, pół godziny przed Mszą świętą.

Po spotkaniu większość uczestników ustawiła się w kolejce do konfesjonału, by godnie przyjąć Pana Jezusa, czyli spotkanie było owocne ;-). O godz. 19.00 Msza święta, po nabożeństwie uczestnicy spotkania otrzymali indywidualne błogosławieństwo od naszego duszpasterza.

Kilku sycharków rzeszowskich wyrusza na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Będziemy pamiętać w modlitwie o wszystkich małżeństwach pogrążonych w kryzysie.

Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się w sobotę 30 czerwca, rozpoczęcie modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00, ksiądz duszpasterz rozpoczął cykl katechez na temat grzechów głównych. Modlitwa i świadectwa, a na zakończenie spotkania wspólny udział we Mszy świętej o godz. 19.00

Spotkanie w Dzień Matki ;-)) odbyło się w salce parafialnej o godz. 15.00 modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia, świadectwa, rozmowy i wspólna Eucharystia o godz. 19.00

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca, rozpoczęcie wspólną modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00, świadectwa, modlitwa i wspólna Msza święta o godz. 18.00

Spotkanie odbyło się z udziałem 8 osób w cichej, wielkopostnej atmosferze.

Głównymi punktami spotkania były oczywiście Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa przeplatana rozmowami oraz Msza święta o godz. 18.00

Następne spotkanie Sychar odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca, tj. 25 sierpnia 2012 r. w parafii Rzeszów-Fara w godzinach 15.00-19.45.

Rozpoczęcie Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, potem świadectwa i modlitwa wstawiennicza. Na zakończenie wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30, nowenna do Dzieciątka Jezus i możliwość sakramentu pojednania, zwieńczeniem spotkania wspólna Msza święta o godz. 19.00

 

 

Spotkanie wspólnoty Sychar rozpoczęło się w sobotę 25 lutego 2012 modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, z różnym stażem i  różnymi przeżyciami. Mimo różnic dzieli nas więcej niż śmielibyśmy przypuszczać. Dzielenie się świadectwem ubogaca, uczy słuchać i rozumieć drugiego człowieka, siostrę, brata, którzy mimo tego że się różnimy,  tak samo jak my chce rozwijać się duchowo i trwać w wierności małżeńskiej przysiędze.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą wstawienniczą w intencjach naszego duszpasterza, uczestników oraz wszystkich tych, którzy nas o modlitwę prosili. Po spotkaniu grupa uczestniczyła w nowennie do Praskiego Dzieciątka Jezus przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zwieńczeniem spotkania był jak zwykle wspólny udział w Eucharystii w intencji małżeństw w kryzysie.

Bogu niech będą dzięki za owocne spotkanie i 2 lata istnienia wspólnoty w Rzeszowie!

Kronika