Ognisko Rzeszów – Parafia św. Wojciecha i św. Stanisława, Plac Farny 5

Parafia

Spotkania w Parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie, ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów - odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca (lub po zapowiedzi na naszej stronie ogniska Sychar Rzeszów w innym terminie). Rozpoczynamy od uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00 (czas letni), a w czasie zimowym o godz. 18.00. Po Mszy św. przechodzimy do salki parafialnej, gdzie odbywa się spotkanie, wspólna modlitwa i świadectwa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Zbigniew Lubas.
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Zapraszamy na następne spotkanie w sobotę 31 sierpnia!

UWAGA! Spotkanie będzie miało charakter rekreacyjny, odbędzie się w plenerze, zbiórka przy parafii Fara wyjątkowo o godz. 13.00 skąd samochodami udamy się na miejsce spotkania. W spotkaniu mogą wziąć udział dzieci, będziemy grillować, coś dla ciała i coś dla ducha 😉

Serdecznie zapraszamy, również niezmotoryzowanych 😉

Szczegóły pod numerem telefonu 691357809

Spotkanie odbyło się w salce parafialnej – rozpoczęliśmy od modlitwy w intencji małżeństw w kryzysie i zagrożonych rozpadem Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Tematem spotkania była separacja w świetle prawa kanonicznego i prawa cywilnego, po katechezie naszego duszpasterza wywiązała się rozmowa związana z tematem wierności przysiędze małżeńskiej w sytuacji separacji małżonków. Zakończeniem spotkania była Msza święta.

Wierność małżeńska nie jest możliwa bez wiary w Boga, nawet słowa są pokrewne – wierność=wiara…

Jak żyć w sytuacji kiedy musimy znosić samotność w małżeństwie w związku z separacją? Posłużę się tutaj słowami Ojca Świętego Franciszka – „po pierwsze nadzieja, głęboko zakorzenione w Bogu zaufanie że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem; po drugie – daj się zaskoczyć Panu Bogu, zostaw Mu pole do działania; po trzecie – radość! Człowiek wierzący to człowiek radosny”

Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się w sobotę 25 maja br. i rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, w tym jedna para małżeńska. Nasz duszpasterz wygłosił dla nas konferencję o rachunku sumienia, rozmawialiśmy również o akcjach ewangelizacyjnych i problemach związanych z wszechobecną mentalnością rozwodową. Po spotkaniu udaliśmy się na nabożeństwo majowe, nasze intencje modlitewne zawierzaliśmy również Dzieciątku Jezus z racji 25 dnia miesiąca. Zwieńczeniem spotkania była jak zwykle Msza święta.

Bóg zapłać wszystkim za obecność i za świadectwo wiary

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się w sobotę 25 maja o godz. 15.00.

Jeśli przeżywasz kryzys w małżeństwie sakramentalnym, rozpad rodziny, zdradę, porzucenie przez współmałżonka lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z kryzysem małżeńskim a nie wiesz jak mu pomóc, przyjdź do nas! Podzielimy się naszymi świadectwami, pomodlimy się za siebie nawzajem!

Rozpoczęcie Koronką do Bożego Miłosierdzia w salce parafialnej a zakończenie Mszą świętą w kościele o godz. 18.00!

Do zobaczenia! Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się przy udziale 13 osób i duszpasterza.

Dzielenie się świadectwami własnego życia i rekolekcji umocniły, dały nadzieję.

W spotkaniu uczestniczyła para małżeńska, chwała Panu za to.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych!

 

Szczęść Boże

Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji małżeństw dotkniętych kryzysem lub rozpadem szczególnie w dniu jutrzejszym, polecając je Bożemu Miłosierdziu.

„Ze świętem Miłosierdzia Bożego, a ściślej mówiąc z Komunią św. przyjętą w tym dniu, Pan Jezus związał niezwykłą obietnicę – łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar. Do św. Siostry Faustyny powiedział: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki, główny teolog w procesie beatyfikacyjnym Siostry Faustyny – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Aby uprosić tę łaskę trzeba spełnić określone warunki:
* być po dobrze odprawionej spowiedzi (nie musi być w tym dniu), bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
* w dniu święta Miłosierdzia przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej,
* starać się o postawę ufności wobec Pana Boga, czyli o pełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, słowie Bożym i rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego,
* starać się o spełnienie choć jednego aktu miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.
Te dwa ostatnie warunki stanowią fundament nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i warunek spełnienia wszystkich obietnic związanych z formami kultu, które Pan Jezus przekazał przez św. Siostrą Faustynę. Tymi uprzywilejowanymi formami nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, obok święta Miłosierdzia, są: obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu) i szerzenie czci Miłosierdzia. 
Ojciec Święty Jan Paweł II nadał odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dla wiernych, którzy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy modlić się będą do Miłosierdzia Bożego. „Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkano- cy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosier- dzia Bożego. Wpisał je do kalen- darza liturgicznego najpierw Fran- ciszek kard. Macharski dla archi- diecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kano nizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
        Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). (www.faustyna.pl)

 

Spotkanie odbyło się w sali parafialnej i tradycyjnie już rozpoczęte zostało modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00          w intencji małżeństw i rodzin  pogrążonych w kryzysie i zagrożonych rozpadem. Nasz ksiądz duszpasterz podzielił się z nami wrażeniami   i zdjęciami z pielgrzymki z parafianami do Medjugorje. Bóg zapłać! To ważne by podejmować trud pielgrzymowania do miejsc świętych, sanktuariów po to, by wzrastać w wierze.

Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, również pary małżeńskie.

Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy mają odwagę  dawać świadectwo wiary i obecności Boga w ich życiu. Świadomość znaków i drogowskazów, jakie daje nam Pan, nie czyni naszego życia łatwiejszym i przyjemniejszym. Wręcz przeciwnie, przecież Pan Jezus powiedział: „jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)

„Słowa te wyrażają pewien radykalizm wyboru, który nie dopuszcza zwłoki i odwrotów. To twardy wymóg, który zrobił wrażenie nawet na samych uczniach, a w ciągu stuleci powstrzymał wielu mężczyzn i kobiet od naśladowania Chrystusa. (…) Nie ma dwóch dróg, ale tylko jedna: ta przebyta przez Mistrza. Uczniowi nie wolno wyszukiwać innej.

Jezus kroczy na czele i żąda od każdego, aby czynił dokładnie to, czego On dokonał. Mówi: ja nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć; tak więc kto chce być taki jak ja, niech się stanie sługą wszystkich. Ja przyszedłem do was nie posiadając niczego; tak więc mogę żądać od was pozostawienia wszelkiego typu bogactwa, które utrudnia wejście do Królestwa niebieskiego. Ja przyjmuję niezrozumienie, odrzucenie przez większość mego ludu; mogę więc żądać i od was, abyście przyjmowali niezrozumienia i odrzucenia, z którejkolwiek strony by przychodziły.

W innych słowach, Jezus domaga się odważnego wyboru Jego własnej drogi, wyboru dokonanego przede wszystkim „w sercu”, gdyż znalezienie się w takiej czy innej sytuacji zewnętrznej nie zależy od nas. Od nas zależy wola bycia, na ile to możliwe, posłusznymi jak On Ojcu, i gotowymi zaakceptować aż do końca Jego plan, który ma dla każdego.

 „Niech się zaprze samego siebie”. Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych                             i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). (błog. Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju, 2001)

Spotkanie rozpoczęło się jak zwykle od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 prowadzonej przez księdza. W spotkaniu brało udział 8 osób. Tematem spotkania były rozmowy na temat przeżywania kryzysu, rozbicia małżeństwa przez każdego z uczestników. Każdy z nas musi sobie radzić z zaistniałą sytuacją, modlitwa i świadomość bycia wysłuchanym przez przyjaciół w wierze daje siłę, która pozwala przetrwać nawet najgorsze chwile.

Spotkanie zakończyło się Mszą świętą o godz. 18.00 w intencji małżeństw w kryzysie i wspólnoty Sychar.

Bóg zapłać wszystkim. Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy osoby przeżywające kryzys lub rozpad małżeństwa sakramentalnego na spotkanie w sobotę 26 stycznia 2013. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 15.00 wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia w sali parafialnej (wejście przez nowy parking za pocztą, w lewo po schodach i pierwsze drzwi po lewej)

Spotkanie kończymy Mszą świętą o godz. 18.00

We poniedziałek 28 stycznia lub wtorek 29 stycznia po wieczornej Mszy świętej będzie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem OWMM Sychar w Bonn w Niemczech, również serdecznie zapraszamy do udziału w nim i wysłuchania świadectwa.

Szczęść Boże wszystkim w Nowym ROku!

Spotkanie odbyło się w gronie 9 osób i było prowadzone przez księdza duszpasterza. Tematem spotkania była katecheza na temat grzechu i spowiedzi. Dzisiejszy świat kusi życiem tu i teraz, tak jakby nie było ani śmierci, ani piekła, ani szatana. A my, wierzący ludzie, wiemy że ważne jest „tu i teraz” ale właśnie z perspektywy życia wiecznego, tego, co będzie potem.

Zachować wiarę w obliczu kryzysu można tylko dzięki łasce uświęcającej i życiu sakramentalnemu. Przezwyciężyć kryzys możemy jedynie z Bogiem, bez Niego jesteśmy zdani na działanie zła, zła które się panoszy i rozbija wiele małżeństw i rodzin.

Ksiądz przypomniał nam, że nawet żal doskonały w chwili śmierci nie zastąpi rozgrzeszenia przez kapłana. I w razie wątpliwości czy coś jest grzechem czy nie jest, powinnismy pójść do spowiedzi nawet jeśli wątpliwości zrodzą się tuż po odejściu od konfesjonału. Wydawać by się mogło że to radykalne… Ale czy Pan Jezus nie zażądał od nas radykalnej przemiany „niech Wasza mowa będzie tak,tak, nie, nie. a co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37)

Na spotkaniu oczywiście poruszane były również sprawy osobiste, rodzinne uczestników. Na koniec spotkania połamaliśmy się opłatkiem, w duchu również z tymi nieobecnymi i oczywiście uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

Obfitości Łask Bożych w Nowym ROku!

Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się w sobotę 24 listopada, w kameralnym gronie, rozpoczęlismy je tradycyjnie modlitwą Koronką do Bożego Milosierdzia. Tematem naszego spotkania były zagrożenie wynikające z różnych symboli i przedmiotów „zainfekowanych” okultyzmem i bałwochwalstwem. Ostatnio coraz większa jest świadomość wśród ludzi wierzących na temat szatańskiej symboliki, niemniej jednak wciąż za mała i w sklepach, w domach mnóstwo jest czasem przedmiotów, które nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Ksiądz jak zwykle odpowiedział na wszystkie nasze pytania i rozwiał nasze wątpliwości.

Po spotkaniu wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

Spotkanie odbyło się w atmosferze refleksyjnej zadumy w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich świętych. Dokąd zmierza to nasze ziemskie życie, nieraz tak pogruchotane i zagmatwane w więziach rodzinnych? Wszyscy wiemy, dokąd zmierzamy. Choć niektórzy z nas żyją tak, jakby życie miało się kończyć rajem tu, na ziemi.

Po spotkaniu w salce grupa uczestniczyła w Mszy świętej, a po mszy indywidualne błogosławieństwo dla każdego od duszpasterza.

 

Śpieszmy się

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widziec naprawde zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
(ks. J.Twardowski)

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie OWMM Sychar w Rzeszowie, które odbędzie się o godz. 15.00 w salce parafialnej. Spotkania nasze to: katecheza, świadectwa i modlitwa w intencjach osobistych uczestników spotkania. O godz. 17.30 będziemy uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a potem o godz. 18.00 w Mszy świętej.

 

Do zobaczenia!

Szczęść Boże!

Spotkanie w sobotę 29 września, w  dzień w którym wspominamy św. Archaniołów, odbyło się w małym gronie i w kameralnej atmosferze. Rozpoczęsliśmy tradycyjnie od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji małżeństw w kryzysie.

Ksiądz wygłosił dla nas katechezę na temat grzechów przeciwko czci Bożej, bałwochwalstwa i innych zagrożeń duchowych, szczególnie w odniesieniu do współczesnego świata.

Na zakończenie spotkania uczestniczyliśmy wspólnie w Eucharystii o godz. 19.00, z indywidualnym błogosławieństwem.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. * * * Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych współmałżonków i wszystkich małżeństw w kryzysie o godz. 15.00. W spotkaniu brało udział 10 osób, świadectwa i modlitwy wypełniły nam cały czas, aż do rozpoczęcia o godz. 18.30  nowenny do Dzieciątka Jezus, która tradycyjnie jest odprawiana 25tego dnia każdego miesiąca, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odczytaniem intencji. Spotkanie zakończyło się wspólnym udziałem w Mszy świętej.

Swiadectwa uczą nas słuchać nawzajem i patrzeć na problemy małżeńskie z szerszej perspektywy, cierpienie jest wpisane w historię zbawienia. I pamiętać trzeba to, co ksiądz nam przypomina prawie na każdym spotkaniu – małżeństwo nie jest celem, sakrament małżeństwa jest naszą drogą do świętości, która jest prawdziwym celem naszego życia…

Oby dar wspólnej modlitwy i łaska dzielenia się świadectwem swojego życia owocowały i przyczyniały się do naszego nawrócenia i wzrastania w wierze, miłości i nadziei.

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas” (błog. Jan Paweł II)

Z myśli św. Bazylego: „We wszystkim należy stawiać wspólnotę ponad samotność. We wspólnocie człowiek mniej krąży wokół samego siebie, a bardziej kieruje wzrok ku swojemu bliźniemu. Nie dąży w niej tylko do spełniania własnych pragnień, lecz do spełniania życzeń innych ludzi. Ujawnia mu się głębszy sens życia i zostaje obdarowany większą radością. We wspólnocie łatwiej spotkać Boga”

Wspólnota, Kościół jest naszym domem. I to jak w piosence „Bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to co ma, najlepszego…”

Spotkanie odbyło się w sobotę 28 lipca. Rozpoczęcie wspólną modlitwą w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Wielką podporą naszej wspólnoty jest współpraca z p. mgr Barbarą Wiater, diecezjalnym doradcą małżeńskim i to, że dzięki temu nasza wspólnota nawiązała współpracę z rzeszowskim duszpasterstwem rodzin.

Na spotkaniu modliliśmy się za siebie nawzajem i wysłuchiwaliśmy świadectw osobistych. Wywiązała się rozmowa na temat sytuacji dziecka w obliczu kryzysu małżeńskiego, a szczególnie rozwodu. Na stronie są linki do materiałów na ten temat, zachęcamy do lektury!

Ustaliliśmy że od sierpnia już zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu będzie się odbywać, pół godziny przed Mszą świętą.

Po spotkaniu większość uczestników ustawiła się w kolejce do konfesjonału, by godnie przyjąć Pana Jezusa, czyli spotkanie było owocne ;-). O godz. 19.00 Msza święta, po nabożeństwie uczestnicy spotkania otrzymali indywidualne błogosławieństwo od naszego duszpasterza.

Kilku sycharków rzeszowskich wyrusza na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Będziemy pamiętać w modlitwie o wszystkich małżeństwach pogrążonych w kryzysie.

Szczęść Boże!

Spotkanie odbyło się w sobotę 30 czerwca, rozpoczęcie modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00, ksiądz duszpasterz rozpoczął cykl katechez na temat grzechów głównych. Modlitwa i świadectwa, a na zakończenie spotkania wspólny udział we Mszy świętej o godz. 19.00

Spotkanie w Dzień Matki ;-)) odbyło się w salce parafialnej o godz. 15.00 modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia, świadectwa, rozmowy i wspólna Eucharystia o godz. 19.00

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca, rozpoczęcie wspólną modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00, świadectwa, modlitwa i wspólna Msza święta o godz. 18.00

Spotkanie odbyło się z udziałem 8 osób w cichej, wielkopostnej atmosferze.

Głównymi punktami spotkania były oczywiście Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa przeplatana rozmowami oraz Msza święta o godz. 18.00

Następne spotkanie Sychar odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca, tj. 25 sierpnia 2012 r. w parafii Rzeszów-Fara w godzinach 15.00-19.45.

Rozpoczęcie Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, potem świadectwa i modlitwa wstawiennicza. Na zakończenie wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30, nowenna do Dzieciątka Jezus i możliwość sakramentu pojednania, zwieńczeniem spotkania wspólna Msza święta o godz. 19.00

 

 

Spotkanie wspólnoty Sychar rozpoczęło się w sobotę 25 lutego 2012 modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, z różnym stażem i  różnymi przeżyciami. Mimo różnic dzieli nas więcej niż śmielibyśmy przypuszczać. Dzielenie się świadectwem ubogaca, uczy słuchać i rozumieć drugiego człowieka, siostrę, brata, którzy mimo tego że się różnimy,  tak samo jak my chce rozwijać się duchowo i trwać w wierności małżeńskiej przysiędze.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą wstawienniczą w intencjach naszego duszpasterza, uczestników oraz wszystkich tych, którzy nas o modlitwę prosili. Po spotkaniu grupa uczestniczyła w nowennie do Praskiego Dzieciątka Jezus przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zwieńczeniem spotkania był jak zwykle wspólny udział w Eucharystii w intencji małżeństw w kryzysie.

Bogu niech będą dzięki za owocne spotkanie i 2 lata istnienia wspólnoty w Rzeszowie!

Spotkanie w sobotę 28 stycznia rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Było nas 8 uczestników, „stałych bywalców” nie są w stanie odstraszyć nawet siarczyste mrozy ;-).
Tematem spotkania była katecheza księdza Zbigniewa na temat encykliki błogosławionego Jana Pawła II „Evangelium vitae” poświęconej grzechom przeciwko życiu takim jak aborcja, eutanazja, samobójstwo. Wzajemne wsparcie i modlitwa są nam busolą we współczesnym zaganianym świecie w którym modne są blichtr i łatwizna. A my pod prąd, z Panem Jezusem i przyjaciółmi…
Bog niech będą dzięki!

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Spotkanie prowadził ks. Zbigniew Lubas, uczestniczyło w nim 10 osób. Wspólna modlitwa i czas spędzony w gronie osób jednoczących się wokół Jezusa daje siłę na zmaganie się z własnymi słabościami, lękami i cierpieniem – „bo gdzie dwóch lub trzech w Imię moje, tam Ja Jestem”…
Ze względu na rekolekcje adwentowe i Boże Narodzenie kolejne spotkanie przełożone na 7 stycznia 2012 😉

Szczęść Boże!

Spotkanie 29 października prowadził duszpasterz naszej wspólnoty ks. Zbigniew Lubas. Odbyło się pod przewodnim tematem „Grzechy przeciw Duchowi Swiętemu”.
W spotkaniu uczestniczyło 8 osób, jego zwieńczeniem jak zwykle była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową i Eucharystia w intencji małżeństw w kryzysie.

Szczęść Boże!

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, w tym jedna para małżeńska. Towarzyszył nam ks. proboszcz Jan Szczupak.
Spotkanie miało charakter modlitewny. Rozpoczęliśmy tradycyjnie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji naszych małżeństw i wszystkich małżeństw w kryzysie i odmówiliśmy część radosną Różańca przeplataną świadectwami.

W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci ks. Marka Barcia, wikarego w tutejszej parafii. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Grupa w skupieniu przeżywała wspólnie Eucharystię o 19.00 w intencji małżonków w 1 rocznicę ślubu – oby nie doświadczyli kryzysu, a trwali w wierze i wierności małżeńskiej przysiędze.

Spotkanie w sobotę 27 sierpnia rozpoczęło się tradycyjnie od wspólnej modlitwy Koronką do Bozego Miłosierdzia w intencji uczestników, naszych małzonków i rodzin oraz w intencji wszystkich nieobecnych, a którzy prosili o modlitwę i łączyli się z nami duchowo.

W spotkaniu brało udział 12 osób.

Ważna była katecheza naszego duszpasterza na temat sakramentu małżeństwa oraz trwania w wierności małżeńskiej przysiędze rozumianej jako środek, droga do zbawienia, a nie cel sam w sobie. Na każdym spotkaniu uczestnicy stawiają ważne pytania, których ksiądz nigdy nie pozostawia bez odpowiedzi.

Swiadectwa przeplatane modlitwą wstawienniczą uczą nas słuchać drugiego człowieka – a równocześnie zmuszają do refleksji – co chce poprzez poszczególne świadectwa życia, czyjeś słowa powiedzieć do mnie Pan Bóg?

Dla wielu osób, które od wielu miesięcy systematycznie uczestniczą w spotkaniach doświadczenie wspólnoty, bycia razem z w Chrystusie Panu z osobami mającymi podobne problemy, uczy wzrastania w wierze – i o to właśnie chodzi, bo nikt za mnie nie poniesie krzyża, który jest przeznaczony tylko dla mnie…

Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią i na koniec indywidualnym błogosławieństwem.

Szczęść Boże!

Do zobaczenia za miesiąc!

Spotkanie w sobotę 30 lipca rozpoczęło się tradycyjnie o godz. 15:00 wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych małżeństw i rodzin. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, a z racji nieobecności naszego duszpasterza spotkanie poprowadziła diecezjalna doradca małżeństw i rodzin, mgr Barbara Wiater.
Swiadectwa, przeplatane modlitwą, takie nasze rozmowy „niedokończone” pozwalają nam odkrywać sens bycia we wspólnocie i czerpać ze spotkań siłę do dalszego trwania w wierności małżeńskiej przysiędze. Prośby o modlitwę, łącząc się z nami duchowo, przesyłali w trakcie spotkania uczestnicy wspólnoty, którzy nie dali rady dojechać na spotkanie. To wspaniałe.
Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy swiętej, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys i zagrożonych rozpadem, koncelebrowanej przez ks.proboszcza Jana Szczupaka i Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Edwarda Białogłowskiego.

„Sycharki” rzeszowskie, które w sierpniu podejmują trud pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę, zobowiązują się do modlitwy w intencji całej wspólnoty „Sychar” i małżeństw przeżywających kryzys o potrzebne łaski i działanie zgodne z Bożą wolą.

Bóg zapłać wszystkim za obecność i za „trwanie”. Szczęść Boże!

Spotkanie w sobotę 25 czerwca odbyło się w kameralnym gronie 8 osób, w tym jednej pary małżeńskiej.
Rozpoczęliśmy o godz. 15:00 modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia, potem wysłuchaliśmy katechezy naszego duszpasterza o Trójcy Przenajświętszej.
Z racji tego, że potrzeba wzajemnego wysłuchania była wielka ;-)) oglądanie filmu „Ognioodporny” przełożyliśmy na kiedy indziej…
Po spotkaniu kto mógł, uczestniczył w procesji Eucharystycznej i Mszy świętej w intencji małżeństw w kryzysie.
Niektórzy uczestniczyli również we Mszy świętej o godz. 8:30, która była również sprawowana w intencji małżeństw dotkniętych kryzysem i zagrożonych rozpadem.

W dzisiejszym spotkaniu, które rozpoczęło się wspólnym odmówieniem o godz. 15:00 Koronki do Bożego Miłosierdzia, uczestniczyło 9 osób dorosłych, w tym jedna para małżeńska i 2 dzieci. Była wspólna modlitwa i świadectwa, po spotkaniu przed Najświętszym Sakramentem po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej uroczyście zawierzyliśmy nasze małżeństwa i wszystkie małżeństwa w kryzysie oraz zagrożone rozpadem Panu Jezusowi i Matce Bożej Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Aktem Zawierzenia Małżeństwa ruchu RWS (Ruchu Wiernych Serc).
Grupa 12 kroków podsumowała krok czwarty ;-))) Alleluja i do przodu!
Zachęcamy do uczestnictwa we wspólnej Mszy świętej, szczególnie tych sprawowanych w intencji małżeństw w kryzysie (kościół Farny w Rzeszowie – niedziela 29 maja godz. 11:00, sobota 25 czerwca godz. 8:30 oraz 19:00, 30 lipca godz. 19:00, 27 sierpnia godz. 19:00) razem z dziećmi.

Spotkanie 30 kwietnia rozpoczęło się tradycyjnie od Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Odbyło się w kameralnej grupie 6 osób i w szczególnej atmosferze w związku z przypadającym nazajutrz Swiętem Bożego Miłosierdzia i Beatyfikacją Ojca Swiętego Jana Pawła II. Narodziła się inicjatywa krucjaty modlitwy w intencji wszystkich małżeństw w kryzysie oraz zagrożonych rozpadem.
Błogosławiony Ojcze Swięty Janie Pawle II, Patronie Rodzin, Strażniku Nierozerwalności Małżeństwa, módl się za nami!!!

Spotkanie w sobotę 26 marca odbyło się z udziałem 9 osób. Po wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego ksiądz wygłosił dla nas katechezę o Sakramencie Pojednania, bardzo dla nas pouczającą i odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Przyszedł czas na świadectwa i dzielenie się tym, co boli, ale też tym co cieszy i napawa nadzieją. Nurtowało nas szczególnie pytanie – jak chronić nasze dzieci przed skutkami rozbicia rodziny? Zrodził się pomysł wspólnych rekolekcji z dziećmi, z osobnymi naukami dla nich… Jak Bóg da… Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią w intencjach wspólnoty Sychar. Spotkanie grupy warsztatowej „12 kroków ku pełni życia” – opracowaliśmy krok drugi i przystępujemy do pracy nad krokiem trzecim.

Spotkanie w sobotę 26 lutego rozpoczęło się od warsztatów 12 kroków o godz. 14.00 – grupa wreszcie ruszyła!
O godzinie 15.00 rozpoczęło się spotkanie ogniska tradycyjnie Koronką do Miłosierdzia Bożego. W spotkaniu uczestniczyło, mimo że kilka osób nie dojechało z powodu choroby, 10 osób. Ksiądz Zbigniew przygotował dla nas konferencję na temat sakramentu chrztu świętego i przypomniał nam, jaka to wielka łaska być ochrzczonym.
Mija rok odkąd ognisko działa i jedno z małżeństw, które trafiło do Sycharu, pojednało się z Bogiem, ze sobą i podczas spotkań łączy się z nami duchowo…
To dla wszystkich będących w kryzysie małżeńskim nadzieja – jesteśmy naocznymi świadkami, że jeśli oboje małżonkowie podejmują trud walki o małżeństwo, Pan Bóg błogosławi ten trud i przychodzi z łaską…
W spotkaniu brała udział oczywiście „nasza” pani Basia, diecezjalny doradca małżeński i jak zwykle znalazła dla każdego czas.
Po spotkaniu uczestniczyliśmy wspólnie w Eucharystii, włączając się w jej oprawę czytaniem i modlitwą wiernych. Msza święta była sprawowana przez trzech księży, nasz duszpasterz ofiarował ją za nas i za całą wspólnotę Sychar.
Po Mszy świętej adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wspólnie i przez chwilę w ciszy. Mimo mroźnej nocy rozgrzani na duszy wróciliśmy do domów.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym jedna para małżeńska, a także ksiądz i diecezjalny doradca świecki d/s małżeństw.
Jeden z uczestników spotkania dał świadectwo „już po kryzysie” – chwała Najwyższemu!
Po spotkaniu uczestniczyliśmy we Mszy świętej.
Zrodził się pomysł przyłączenia się do inicjatywy dr Mieczysława Guzewicza „Krucjata modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem”
i rozpowszechnienia jej w parafii – modlitwy nigdy nie za wiele…
Wkrótce mija rok odkąd rzeszowski Sychar działa…
Bogu niech będą dzięki!

Spotkanie rozpoczęło się o godz.15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali homilii z archiwum Radia Maryja z 8 grudnia – święta Niepokalanego Poczęcia Maryi. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa podzieliliśmy się opłatkiem. Spotkanie było dobrym przygotowaniem do przedświątecznego tygodnia – szansą by na krótką chwilę zatrzymać się i w gronie przyjaciół naładować akumulatory na ten szczególny czas, który mimo swego piękna i niezaprzeczalnego uroku, dla wielu ludzi w sytuacji rozbitej rodziny jest również czasem szczególnie trudnym.
Po spotkaniu uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii o godz. 18.00 oraz w Nowennie do Dzieciątka Jezus.
Grupa 12krokowiczów, choć licząca tylko 4 osoby, jest gotowa do pracy nad 2 krokiem.

Spotkanie rozpoczęło się o 14.30 wstępem i objaśnieniem dla uczestników grupy warsztatowej 12 kroków sposobu indywidualnej pracy z programem – na dzień dzisiejszy grupa liczy 7 osób.
O godz. 15.00 tradycyjnie modliliśmy się wspólnie Koronką do Miłosierdzia Bożego. W spotkaniu towarzyszył nam ksiądz proboszcz i wprowadził nas w duszpasterski
program trzyletni Kościoła, mający zapobiec procesowi dechrystianizacji, program, który zacznie byc od pierwszej niedzieli adwentu realizowany w Polsce pod hasłem „W Komunii z Bogiem” – w roku liturgicznym 2010/2011, w roku 2011/2012 „Kosciół naszym domem” a w roku 2012/2013 – „Być solą ziemi”.
W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, jednoczy nas szukanie głębszej więzi z Bogiem, w obliczu kryzysu szukamy pomocy, a źródłem pomocy, na której człowiek nigdy się nie zawiedzie, jest sam Pan Bóg.
„Słuchaj zawsze Boga a nie ludzi” – to ważne motto życiowe, ale budujące jest również poczucie więzi duchowej z ludźmi przeżywającymi i myslącymi podobnie, szczególnie dzisiaj, kiedy coraz częsciej własne „ja” jest ważniejsze niż Boże przykazania, społeczną normą stają się rozwody, a ktos, kto trwa w wiernosci przysiędze małżeńskiej pomimo opuszczenia, separacji, rozwodu, jest dziwolągiem, bardzo potrzebne jest umocnienie, wsparcie, popatrzenie na swoje problemy z perspektywy Bożej ale też czysto ludzkiej, bo nie jestem już sam…
Spotkanie zakończylismy udziałem w Eucharystii – w parafii był to trzeci dzień Triduum Modlitwy Ekspiacyjnej za grzechy przeciwko życiu, w intencji dzieci nienarodzonych, poswięcony szczególnie modlitwie za małżeństwa i rodziny. Także 27 listopada obchodzilismy 180 rocznicę Objawienia Cudownego Medalika sw. Katarzynie Laboure…

Spotkanie rozpoczęło się o godz.15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, potem ksiądz Zbigniew wygłosił konferencję o Kościele i o różnych kamieniach, z których jest budowany (z okazji liturgicznego wspomnienia poświęcenia kościoła własnego). W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, po spotkaniu połowa uczestników dała piękne świadectwo wiary, przystępując do sakramentu pojednania z Bogiem. O 19.00 wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej w intencji kryzysowych małżeństw.

W sobotę 25 września 2010 odbyło się kolejne spotkanie rzeszowskiej wspólnoty Sychar. Rozpoczęło się wspólną modlitwą – Koronką do Bożego Miłosierdzia, potem świadectwa i po każdym z nich modlitwa za daną osobę, jej małżeństwo i rodzinę. Modliliśmy się także za wszystkich nieobecnych: za siostry i braci ze wspólnoty oraz za naszych współmałżonków i dzieci. Tak ważne jest słuchanie i bycie wysłuchanym, wsparcie i poczucie zjednoczenia…
Dzisiejszemu światu, pełnemu pokus, niezbędne jest świadectwo wierności przysiędze małżeńskiej, która jest niczym innym jak życiem zgodnym z nauczaniem Pana Jezusa, z przykazaniami i nauczaniem Kościoła.
Zło jest hałaśliwe i w zamian za życie lekkie, łatwe i bez zobowiązań może zgubić duszę człowieka. „To co proste, jest trudne, a co trudne, jest święte” – a naszym najważniejszym powołaniem jest powołanie do świętości.
Tak, to bywa trudne – w tych naszych sytuacjach trudnych, po ludzku czasem beznadziejnych… Ale musimy uznać naszą bezsilność, by mógł wkroczyć Bóg z Jego łaską…
Ważne jest słuchać innych i być wysłuchanym.
Czas był oczywiście nieubłagany i rozmowy, jak zwykle, niedokończone…
Po spotkaniu zdążyliśmy na krótką Adorację i potem o 19.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.
Zawiązała się grupa warsztatowa 12 kroków.
Bóg zapłać wszystkim i do zobaczenia 30 października!

Spotkanie w sobotę 28 sierpnia rozpoczęło się tradycyjnie od Eucharystii sprawowanej przez naszego duszpasterza w intencji wspólnoty Sychar, potem adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Maryjny i na spotkanie do salki udała się grupa 12 osób, w tym dwie pary małżeńskie, diecezjalny doradca małżeński i ksiądz.
Świadectwa i wspólna modlitwa trwały tym razem do ok.22, zdecydowaliśmy, że od następnego spotkania zaczynamy o 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, by lepiej zagospodarować czas poświęcony wspólnocie.
Spotkanie odbyło się w niemal rodzinnej atmosferze, coraz mocniej doświadczamy, jak każdy z nas dzięki wspólnej modlitwie „wzrasta” i zawierzając Bogu, doświadczamy Jego opieki w sprawach „dużych”, ale też tych najdrobniejszych…
Wspieramy się wzajemnie, mimo różnego bagażu lat i problemów, łączy nas – powołanie do małżeństwa i – o czym wciąż przypomina nam nasz ksiądz – powołanie do świętości. Na małżeński kryzys warto i trzeba popatrzeć z perspektywy Nieba – owszem, można tu na ziemi „fajnie” żyć, ale kiedyś przyjdzie czas by stanąć z Bogiem twarzą w twarz jako mąż jednej żony i żona jednego męża…A sądzeni będziemy z miłości…
I choć po ludzku wydaje się, że mąż i żona są „niedobrani”, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – Pan Bóg nieprzypadkowo postawił na drodze akurat tę kobietę i akurat tego mężczyznę i ta miłość to nasze najważniejsze życiowe zadanie.
„Jedni drugich brzemiona noście” powiedział Pan Jezus…

W sobotę 21 sierpnia rzeszowski Sychar wyruszył na wakacje z Bogiem do ośrodka diecezjalnego w Kotani na terenie malowniczego Beskidu Niskiego. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 21 osób, ksiądz, 10 dorosłych ( w tym dwie pary małżeńskie) oraz 11 naszych pociech. Nie wszyscy mogli być od początku do końca ze względu na obowiązki, ale Bóg zapłać wszystkim za udział.
O godz. 18.30 rozpoczęliśmy spotkanie wspólną Eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu. Wieczorem uczestnicy spotkania zgromadzili się na ognisku, a kiedy najmłodsi już spali, dorośli wrócili do kaplicy i do 2.00 w nocy trwały świadectwa i modlitwa we wszystkich intencjach wspólnoty Sychar.
Świętowanie niedzieli rozpoczęliśmy od modlitwy porannej o 7.30, po śniadaniu wysłuchaliśmy konferencji dotyczącej czytań i Ewangelii z tego dnia. Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej odpustowej w parafii Krempna p.w. św. Maksymiliana Kolbe, której przewodniczył ks abp Edward Nowak z Rzymu. Po obiedzie wspólnota wyruszyła na pielgrzymi szlak – zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku, a potem szliśmy pieszo na Górę Grzywacką w Kątach (Kalwaria Miłosierdzia Bożego 567 m n.p.m.) odmawiając wspólnie w pocie czoła Koronkę do Miłosierdzia Bożego i część chwalebną różańca. Na szczycie krótki odpoczynek i można było podziwiać piękne widoki okolicy z platformy widokowej Krzyża Papieskiego, zwanego inaczej Krzyżem III Tysiąclecia. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej – ciekawy pokaz multimedialny przybliżył szczególnie dzieciom sekrety beskidzkiej przyrody. Po kolacji dla dzieci zorganizowano przejażdżki konne na terenie ośrodka i o godz. 20.00 spotkaliśmy się ponownie w kaplicy. W adoracji Najświętszego Sakramentu polecaliśmy w modlitwie nasze małżeństwa i wszystkie intencje wspólnoty. Wieczorem dorośli zgromadzili się przy ognisku i na długo zostanie w pamięci ta cisza, rozgwieżdżone niebo i księżyc w pełni nad głowami…
W poniedziałkowy poranek zaczęliśmy dzień od modlitwy porannej o 7.30 w kaplicy, a po sniadaniu poszliśmy zwiedzić cerkiew w Kotani p.w. św. Kosmy i Damiana, w której obecnie odprawiane są Msze święte w każdą niedzielę. Mieliśmy okazję wejść do środka, pomodlić się i podziwiać piękny ikonostas nad ołtarzem, przedstawiający Pana Jezusa i 12 apostołów, Ostatnią Wieczerzę i scenę Ukrzyżowania.
Razem z dziećmi czas do obiadu spędziliśmy nad Wisłokiem, pogoda dopisała, więc można było skorzystać z kąpieli.
O 14.00 zgromadziliśmy się na Eucharystii w kaplicy, po niej odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i otrzymaliśmy błogosławieństwo na zakończenie.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do pustelni św. Jana z Dukli i wspólnie odprawiliśmy Drogę Krzyżową, zaczerpnęliśmy też wody ze źródła.
Żal było się rozstawać.
Na długo zostaną w pamięci piękne wspomnienia, radość płynąca z trwania w modlitwie i ze wspólnoty. Umocnieni i pokrzepieni słowem Bożym i gorliwą modlitwą wracaliśmy do domu radośnie przemienieni.
Oby to spotkanie zaowocowało uzdrowieniem naszych małzeństw i rodzin.
Bogu niech będą dzięki za ten wyjazd!

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji małżeństw i rodzin wspólnoty Sychar. Po mszy powierzaliśmy wszystkie nasze intencje adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po adoracji w spotkaniu w salce uczestniczyło 10 osób, co przy nieobecności „stałych bywalców”, świadczy o tym, że wspólnota rzeszowska rośnie…Bogu niech będą dzięki! Dzieliliśmy się naszymi przeżyciami i świadectwem trudnej lecz wiernej miłości małżeńskiej.
Świadectwa i modlitwa wspólnotowa przeciągnęły się do późnego wieczora, nasze spotkanie skończyło się ok 23.30.
Bóg zapłać dzielnym i wspaniałym niewiastom z Dębicy, dzięki za Wasze świadectwo i obecność!
Jak powiedział Jan Paweł II „dzisiejsze czasy nie potrzebują nauczycieli lecz świadków”
Intencje naszej wspólnoty zaniesie w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę nasz duszpasterz i być może dołączy ktoś ze wspólnoty.
Zrodziła się potrzeba modlitwy wstawienniczej w parach („Jedni drugich brzemiona noście”) i wkrótce rzeszowska wspólnota rozpocznie program 12 kroków.

Spotkanie odbyło się w sobotę 26 czerwca. Rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią do Najświętszego Serca Jezusowego, po nim Msza Święta i spotkanie w salce.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.30 adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą Litanią Loretańską. Podczas Mszy świętej polecaliśmy w modlitwie wiernych nasze intencje, szczególnie par małżeńskich obchodzących w maju rocznicę ślubu.
Wysłuchaliśmy słowa Bożego i kazania o tym, jak pycha przeszkadza, a pokora pomaga przyjmować trudności, wady małżonka, ale także napomnienia i krytykę ze strony bliskiej osoby.
Po Mszy Świętej na spotkaniu w salce świętowaliśmy 12 rocznicę ślubu jednej z par.
W spotkaniu brało udział 10 osób, ksiądz i diecezjalny doradca małzeński.
Wysłuchaliśmy krótkiej, ale bardzo pouczającej katechezy księdza o Duchu Świętym.
Podzieliliśmy się naszymi przeżyciami i modliliśmy się wspólnie.
Planowany dwudniowy wyjazd, z pomocą Bożą, będzie umocnieniem tego dobra, które się rozwija. Kilka godzin spędzonych na modlitwie wciąż mija zbyt szybko…
Bogu niech będą dzięki!

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Rzeszowie rozpoczęło się Mszą świętą o godz. 18.00, bezpośrednio po niej adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie zawierzyliśmy wspólnotę i nasze małżeństwa Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W spotkaniu w salce uczestniczyło 10 osób. Wspólna modlitwa i dzielenie się doświadczeniami bardzo umacniają w wierze, dodają otuchy i nadziei w cierpieniu, ale z radością dostrzegamy także to, jak powoli zacieśniają się więzy przyjaźni…
I znowu trudno było się rozstać…
Bogu niech będą dzięki!
Do zobaczenia kochani!

Spotkanie inauguracyjne Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbyło się w dniach 27-28 marca w domu rekolekcyjnym „Effatha” parafii Narodzenia NMP w Zaczerniu, dzięki gościnności i życzliwości ks. Proboszcza.
W spotkaniu uczestniczyło 27 osób, w tym współzałożyciele ognisk w Warszawie i Krakowie oraz  świecki doradca małżeński Diecezji Rzeszowskiej i 6 par małżeńskich. Towarzyszyli nam ksiądz Zbigniew i ksiądz Adam.
Po powitaniu i zawiązaniu wspólnoty wspólnie uczestniczyliśmy w Mszy świętej. O godz. 15.00 wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wstępem do rozważań Drogi Krzyżowej była krótka inscenizacja  fragmentów dramatu Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. Wieczorem zgromadziliśmy się na spotkaniu ze świadectwami przeplatanymi wspólnym rozważaniem tajemnic chwalebnych różańca i modlitwą w intencji uczestników i współmałżonków.
Uczestnicy udali się na spoczynek dopiero po przestawieniu zegarków na czas letni ok. 2.00
W niedzielę rano wspólnie modlilismy się Godziną Czytań i Psalmami z Brewiarza dla świeckich, w południe uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii z poświęceniem palm i czytaniem Męki Pańskiej z podziałem na role. Wielkim przeżyciem była Komunia pod dwoma postaciami.
O godz. 15.00 odmówilismy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i po błogosławieństwie przyszedł czas na rozstanie.
Spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera modlitewnego skupienia i radości ze wspólnoty mimo przeżywanych kryzysów
.

Kronika